Van de Kolk Advies ontwerpt Buurtrestaurant Bruisss te Wolvega

Wat was de klantvraag? Hoe kan het seniorenwooncomplex, waar een restaurantruimte onderdeel van is, weer een populair pand worden om te wonen en te werken?

Hoe hebben we het aangepakt? Samenwerkingspartners aan elkaar binden door invulling te geven aan een gezamenlijk geformuleerde ambitie. Van de start tot en met de eerste maanden na implementatie hebben we partners daarbij begeleid.

Wat was het resultaat? Een bruisend restaurant als kloppend hart van de locatie, ingericht op de wensen van (wijk)bewoners en met vergrote maatschappelijke impact. Het aantal sociale contacten van bewoners stijgt en medewerkers ontwikkelen zich. Tevens is er een duurzaam verdienmodel ontstaan voor alle samenwerkingspartners.

 

Delen