Over FCSI

Het FCSI lidmaatschap is onderverdeeld in 2 belangrijke categorieën:

CONSULTANTS Individuele leden die actief bezig zijn met een carrière in raadgeven en adviseren over zaken in de voedingsadviserings- en gastvrijheidsbranche.
ADVIESBUREAUS Organisaties die hun honorarium bepalen op basis van omvang van de projecten van hun cliënten. Deze inkomsten kunnen niet gegenereerd worden uit de verkoop van materiaal, voorraad, of uitvoerende management diensten.

Erkende Professionalisering
Vaak zoeken cliënten eerst naar een adviseur via een beroepsvereniging. Net zoals bij andere vakverenigingen, hebben leden van FCSI toegang tot opdrachten, welke vaak niet toegankelijk zijn voor niet-leden. Alle professionals ontvangen een stempel die gebruikt kan worden bij alle correspondentie. Aan deze stempel zit een geregistreerd nummer gekoppeld die in het FCSI WW register is opgenomen. Met deze stempel ben je als professional een gewaarborgd member, het dient dus als een keurmerk.

Jaarlijkse (internationale) conferenties en educatieve seminars
Er worden jaarlijks wereldwijde -Europese -en landelijke conferenties georganiseerd. Om de twee jaar vindt Host Milaan plaats en daar komen de wereldwijde FCSI-leden bij elkaar.
De Europese afdeling van FCSI organiseert het andere jaar een conferentie waar ook de wereldwijde leden bij elkaar komen.
Op nationaal niveau worden regelmatig workshops georganiseerd. Leden die seminars bijwonen betalen aanzienlijk minder dan niet leden. Deze evenementen focussen zich op ontwikkelingen van een hoogwaardig niveau en geven u de kans uw kennis op te halen en op de hoogte te blijven van de trends.

Netwerken
FCSI coördineert een netwerk van professionals ten behoeve van educatie en het uitwisselen van ideeën. Deze onschatbare bron van individuen in de voedingsadvies- en gastvrijheidsbranche is niet gelieerd aan de industrie. FCSI leden hebben de kans om van elkaar te leren en gebruik te maken van een enorme hoeveelheid expertise.

Industriële Samenwerkingsverbanden
FCSI heeft contacten opgebouwd met andere professionele organisaties die actief zijn in de voedingsadvisering en gastvrijheidsbranche. FCSI heeft nauw contact met alle uitvoerende klantgerichte organisaties. Veel van deze organisaties nodigen onze leden uit om deel te nemen aan programma’s, seminars en andere evenementen.

Jaarlijkse ledenvergadering
In de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af aan de leden.

Public Relations
Binnen FCSI EAME (Europe, Africa en Middle-East) is een full-time PR-bureau actief. In de nationale en/of internationale pers wordt regelmatig aandacht geschonken aan zowel de leden als hun activiteiten. Bovendien adverteert FCSI in belangrijke publicaties, hetgeen ten goede komt aan alle leden aangezien zij automatisch meedelen in de spotlight.

Commissies / Werkgroepen
Een uitstekende manier om deel te nemen in de vereniging is een actieve rol te hebben in FCSI commissies of werkgroepen. Deze zijn/worden gevormd voor zowel projecten op lange als korte termijn.

Afdelingen en regio’s
FCSI heeft kantoren over heel de wereld. Dit biedt ons de mogelijkheid om met leden over de hele wereld frequent contact te hebben tegen een minimale investering van tijd en geld.

Verenigingspublicaties
The Consultant is het FCSI tijdschrift dat elk kwartaal vernieuwd wordt en het laatste leden- en verenigingsnieuws uitbrengt, informeert over projecten van leden en verslag uitbrengt over nieuwe trends en technieken. Iedere uitgave bevat veel artikelen geschreven door leden en andere erkende professionals in de branche. Alle leden ontvangen dit magazine ieder kwartaal in de brievenbus. Dit magazine is voor leden gratis.
De inhoud verschaft informatie welke gebruikt kan worden om consultants te zoeken voor potentiële samenwerkings-mogelijkheden. Het ledenregister is op aanvraag beschikbaar voor beslissers in de voedingsbranche.

Verenigingsdoelen
A. Promoten van de service die leden aanbieden bij klanten
B. Kweken van wereldwijde groei
C. Verwezelijken en handhaven van communicatie met andere klantgerichte verenigingen
D. Aanmoedigen en uitwisselen van ideeën tussen leden
E. Zorgen voor een financieel gezonde vereniging
F. Promoten van de branche
G. Verspreiden van nuttige informatie naar leden
H. Leden ondersteunen bij het managen en promoten van bedrijfsactiviteiten
I. Onder de aandacht brengen van de diensten van leden
J. In stand houden van een toelatingsprogramma
K. Het veiligstellen van het aanbod van gekwalificeerde adviseurs in de toekomst
L. Het onderhouden van relaties met andere beroepsverenigingen
M. Het onderhouden van relaties met instituten voor hoger onderwijs
N. Het promoten van sociale verantwoordelijkheid in de voedingsindustie
O. Het erkennen van professionele presentaties van leden.