Aanbesteding catering, Provincie Flevoland door The Food Office

Gezond, duurzaam, plantaardig, korte ketens, vitaliteit, zoveel mogelijk samenwerken met lokale leveranciers. Het zijn enkele kernpunten van het nieuwe cateringcontract van Provincie Flevoland dat in oktober 2020 in werking is getreden. Het contract kwam tot stand na een aanbesteding die in Q2 2019 van start ging.

Omdat actuele kennis over aanbesteden en de ontwikkelingen in de markt van belang zouden zijn om het aanbestedingstraject succesvol te kunnen doorlopen, heeft Provincie Flevoland besloten een extern expert bij de aanbestedingsprocedure te betrekken. Een uitvraag werd gedaan, kennismakingsgesprekken met diverse partijen volgden met als resultaat dat met The Food Office in de persoon van Pieter van de Graaf een samenwerking werd aangegaan om het traject te begeleiden.

In januari 2021 heeft Facto Magazine aandacht gegeven aan deze ambitieuze opdracht. Lees hier een terugblik op het traject met Mark van Baren, Teamleider Facilitaire Zaken & Hoofd BHV bij de provincie.

Delen